WARSZTATY Z PSZCZÓŁKĄ

Zapraszamy na lekcje zapoznające dzieci z pszczelarstwem. Nasze spotkania z Pszczółką to świetna okazja by dzieci poznały życie pszczół, zawód pszczelarza, czy też tajemnice jakie skrywa miód.

Proponowane tematy:

  1. TAJEMNICE MIODU - warsztaty podczas których dzieci poznają smak, kolor zapach i właściwości miodów odmianowych występujących na południu Polski (degustacja miodów, opowieści o gatunkach miodów, specyfice ich pozyskiwania)
  2. ROK Z ŻYCIA PSZCZÓŁ - spotkanie podczas którego dzieci poznają życie pszczół w pasiece w ciągu roku. Podczas spotkania odpowiemy wspólnie na pytania dotyczące produktów pszczelich, ula czy też budowy pszczółki).
  3. CZY PSZCZOŁY ŻĄDLĄ PSZCZELARZA? KIM JEST PSZCZELARZ? - spotkanie z zawodem pszczelarza - opowieść o pracy pszczelarza, poznanie specyfiki tego zawodu, ubioru, sprzętu.

Spotkanie trwa 45 minut. Cena zależna jest od ilości osób biorących udział w spotkaniu.